Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Medi Ambient i Sostenibilitat
Inici
 
+ Comparteix

Hàbitats

 
Llegenda de la cartografia


La llegenda de la cartografia és una llegenda que s'ha creat específicament a Catalunya per a la representació cartogràfica dels hàbitats a escala 1:50.000. Permet identificar els polígons representats en els mapes d'hàbitats a escala 1:50.000 de Catalunya (CHC50), ja que no tots els hàbitats elementals de la Llista dels hàbitats de Catalunya poden ser directament cartografiats a aquesta escala.

La llegenda de la cartografia té una estructura jeràrquica, És a dir, les unitats s'agrupen en grups o tipus de característiques similars. Cada unitat s'anomena amb un
codi del tipus nnx (dues xifres seguides d'un o més caràcters, generalment lletres).

Cada unitat de la llegenda sol incloure més d'un hàbitat de la Llista dels hàbitats de Catalunya . Per exemple, la unitat de la llegenda 41b Fagedes mesòfiles i xeromesòfiles inclou els hàbitats 41.142 Fagedes mesòfiles latepirinenques i 41.1751 Fagedes calcícoles, xeromesòfiles, de la muntanya mitjana poc plujosa.

La llegenda recull el 79% dels hàbitats de la Llista dels hàbitats de Catalunya. L'altre 21% dels hàbitats (generalment hàbitats que ocupen molt poca superfície) no apareixen representats als mapes a E 1:50.000 (CHC50) i ha calgut realitzar una cartografia diferent i específica per tal de representar-los cartogràficament.


La llegenda de la cartografia És una llegenda creada específicament per als mapes d'hàbitats de Catalunya a escala 1:50.000. Cada unitat de la llegenda sol agrupar més d'un hàbitat de la Llista d'hàbitats de Catalunya i s'anomena amb un codi del tipus nnx.Unitats de la llegenda

Clicant sobre cada un dels tipus, s'obté la relació de totes les unitats d'aquest tipus i es pot accedir posteriorment a la fitxa de cada unitat.
Les unitats corresponents als tipus:

  UNITATS DE LA LLEGENDA
 TIPUS  NOM 
 14Plans costaners arenosos o llimosos
 15Matollars i formacions herbàcies de sòls salins o guixencs
 16Platges arenoses i dunes
 17Platges de còdols
 18Penya-segats i costes rocoses
 19Illots i farallons
 21Llacunes litorals
 22Aigües dolces estagnants
 23Aigües salabroses o salines, estagnants
 24Aigües corrents
 31Bosquines i matollars de muntanya i d'ambients frescals de terra baixa
 32Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis
 33Matollars xeroacàntics de les terres mediterrànies càlides
 34Prats (i altres formacions herbàcies) generalment basòfils, secs, de terra baixa i de la muntanya mitjana
 35Prats acidòfils secs
 36Prats (i comunitats afins) d'alta muntanya
 37Herbassars, jonqueres i prats humits
 38Prats de dall i pastures grasses
 41Boscos caducifolis, planifolis
 42Boscos aciculifolis
 43Boscos mixts de caducifolis i coníferes
 44Boscos i bosquines de ribera o de llocs molt humits
 45Boscos esclerofil·les i laurifolis
 53Vores d'aigua i altres hàbitats inundats
 54Molleres
 61Tarteres
 62Roques no litorals
 63Congestes permanents i glaceres
 81Pastures intensives
 82Conreus herbacis
 83Conreus llenyosos i plantacions d'arbres
 85Parcs urbans i jardins
 86Ciutats, pobles i àrees industrials
 87Camps abandonats, ermots i àrees ruderals
 89Basses i canals artificials
 90Àrees talades o cremades
Les podreu trobar al portal dels Hàbitats Litorals url
Data de publicació: 22/05/2006 Data d'actualització: 22/05/2006
enrera    amunt
Avís legal | Accessibilitat | Sobre el web |